Co je PENB energetický průkaz?

stitek2
PENB vypovídá o aktuálním stavu budovy z energetického hlediska. Slouží ke srovnání jednotlivých budov mezi sebou, a zařazuje budovy do energetických kategorií A – G.

Co je to?

Průkaz porovnává energetické účinnosti různých budov mezi sebou,
a tím i náklady na energii pro stejné užití.

Kdy bych měl objednat můj domov PENB?

Průkaz PENB musí být vyhotoven:
• Při prodeji vaší nemovitosti – musí být poskytnuty při inzerci a podpisu kupní smlouvy.

Pronájmu vaší nemovitost – musí být poskytnuty při inzerci a podpisu nájemní smlouvy v souvislosti s pronájmem domu.

Certifikát PENB platí po dobu 10 let.

Jak se počítá?

Tento průkaz zohledňuje spotřebu na vytápění, ohřev teplé vody, chlazení (ventilace, …). Dále bere v úvahu spotřebu elektrické energie pro elektrická zařízení nebo osvětlení.
Během návštěvy náš expert na místě shromažďuje informace o skladbách a zateplení budovy (podlahy, vnější stěny, okna, střecha), o topení a ohřevu teplé vody.

Jaké podklady jsou ještě třeba k vypracování PENB? Čím více informací, tím je průkaz přesnější!

Aby došlo k přesnému a úplnému zpracování PENB, doložte níže uvedené dokumenty

 •  Stavební PD (technická zpráva, situace, řezy, pohledy, půdorysy
  • Popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy (podlahy, střechy, stěny, okna, dveře).
  • Způsob využití budovy – vytápěné/nevytápěné prostory, případně další speciální požadavky na vnitřní prostředí.
 • Dokumentaci TZB (pokud není, tak alespoň popis zdroje na vytápění a ohřev teplé vody)
  • Zdroje tepla/chladu s jmenovitými výkony, typ otopné soustavy, způsob regulace.
  • Příprava TV – způsob přípravy TV, zdroj + jmenovitý výkon, příkon, spotřeba vody – TV, SV, nebo dle faktury vodné/stočné.
  • Popis VZT zařízení, typ větrání, průtok vzduchu, příkon zařízení, tepelný výkon zařízení.
  • Druh osvětlovací soustavy, příkony, způsob ovládání.
 • Doklady o skutečné spotřebě energií (jsou-li k dispozici)
  • Faktury za nákup energie předmětu díla.
  • Výstupy z pravidelných odečtů měřících zařízení.
  V PŘÍPADĚ ŽE VÁM PODKLADY SCHÁZEJÍ, PŘIJEDEME ZA VÁMI!