Informace o budově

Typ budovy

Počet podlaží

Zastavěná plocha

Účel zpracování průkazu

Dokumentace

* zaslání dokumentace zpět se řídí ceníkem české pošty

Zpracování PENB

Způsob platby

Poku požadujete více než 2 výtisky PENB, vyberte počet výtisků navíc
 1 2 3 4 5

Zaslat PENB v pdf formátu předem
 Ano Ne

Adresa

Ulice, číslo

PSČ

Katastrální území

Parcelní číslo

Objednavatel (fakturační údaje)

Celé jméno nebo název firmy

Telefon

E-mail (potvrzení objednávky, fakturace)

IČ (u firmy)

DIČ (u firmy)

Ulice, číslo

Obec

PSČ

Objednavtel je zároveň vlastníkem
 Ano Ne

Spoluvlastník
 1 2 3

Použít jiné fakturační údaje

Ulice, číslo

Obec

PSČ

Použít jinou adresu pro doručení

Ulice, číslo

Obec

PSČ

Nahrát soubory

Je možné nahrát soubor ve formátu rar, zip
Které dokumenty pro vypracování PENB potřebuji?

Půdorysy jednotlivých podlaží, včetně kót, skladby obvodové konstrukce – použité materiály, kóty oken a vstupních dveří (šířka, výška)
Řez – včetně kót, skladba střechy a podlahy
Pohledy
Situace, kde bude zřejmá orientace domu vůči světovým stranám (plán situace stavby)
Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení /dvojsklo, trojsklo/ s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu)
Technická část projektové dokumentace:

Technická zpráva
popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
Bude-li instalováno nucené větrání - popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany)
"Čas na vypracvání běží od zaplacení zálohy 40 % a doručení všech podkladů pro PENB uvedených výše.
Číslo účtu : 1140394018 Kód banky : 3030 (do poznámky udejte jméno a bydliště)
Nejsme plátci DPH. "

Odesláním potvrzuji, že veškeré údaje mnou vyplněné jsou pravdivé a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy. Dále prohlašuji, že záměrným uvedením nepravdivých údajů se vystavuji možnému právnímu postihu.

Cenu zaslat na e-mail, telefon
 E-mail Telefon